Friday, September 9, 2011

Saari kahaniya aadhuri the,
kisi k kirdar badal gaye toh kahi kahani aagehi nahi bar payi,
kabhi kabhi uhi sochta hun,
in kahaniyo k kirdar jane kaha honge,
kya wohbhi ye sochte honge?
shayad kuch kahaniyoke aagaaz nahi hote,
aur aagaaz ho toh anjaam nahi hote

No comments: